ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, February 20, 2017

Thanlwin River သံလြင္ျမစ္

Salween River (Thanlwin River)
မူဆယ္ အေရွ ့ မိုင္ ၂၀ ေဒသ


ဟိုပန္  ေဒသ
တန္ယန္း  ေဒသမိုင္းရႈး  ေဒသ
မိုင္းေယာင္း  ေဒသ
မိုင္းျပင္း  ေဒသ
မိုင္းတံု ေျမာက္ မိုင္ ၂၀  ေဒသ
မိုင္းတံု ေလယာဥ္ကြင္း  ေဒသ
ဟိုမိန္း  ေဒသ
ဟိုမိန္း အေနာက္ဖက္ သံလြင္ျမစ္  ေဒသ
ဖားေဆာင္း  ေဒသ
ဖါပြန္ေဒသ
ကမေမာင္းေဒသ ( ျမိဳင္ၾကီးငူ ၀


လိႈင္းဘြဲ ့ေဒသ

ဘားအံ ေဒသ
မုတၱမ ေဒသ

Thursday, February 2, 2017

Sittaung River စစ္ေတာင္းျမစ္

Sittaung River
Phyu Creek
Kha Paung Creek
Sinthay River
Paunglaung River
ေပါင္းေလာင္းဆည္


ေရနီေရတာရွည္


ေတာင္ငူ

ျဖဴး


ေက်ာက္တံခါး


ေညာင္ခါးရွည္


အစူးေခ်ာင္း


ဘီးလင္းက်ိဳက္ထိုပဲခူး
ခရမ္း


Mu River ( မူးျမစ္ )


အမွတ္ ၁meteoblue


ပင္လယ္ဘူးရြာကုန္းၾကီးကန္ ့ဘလူေရဦး ကန္ ့ဘလူ ၾကား ေရဦးတန္ ့ဆည္အရာေတာ္
ျမင္းမူေရႊဘိုုခရိုုင္သည္ စစ္ကုုိင္းတိုုင္းအတြင္းတည္ရွိေသာခရိုုင္တစ္ခုုျဖစ္ျပီး၊ ေရႊဘိုုခရိုုင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ ၈ ျမိဳ႕နယ္ပါဝင္သည္။ ၎တိုု႔မွာ….
ေရႊဘိုျမိဳ႕နယ္၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္၊
ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခဲြ တိုု႔ျဖစ္သည္။

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၊ ေရႊဘိုုျမိဳ႕နယ္။ (Shwebo Township)
မႏၱေလးျမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၁၃ကီလိုမီတာ(မိုင္၇၀ခန္႔) အကြာ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ မူးျမစ္ၾကားတြင္တည္ရွိသည္။
ေက်းရြာအုုပ္စုု ၅၈ရြာႏွင့္ လူဦးေရ ၁၅၀၀၀၀ခန႔္ရွိသည္။
ကုုန္းေဘာင္ေခတ္ဦး အေလာင္းမင္းတရားၾကီး ဦးေအာင္ေဇယ် တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သမိုုင္းဝင္ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည္။

ဝက္လက္ျမိဳ႕၊ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္။ (Wetlet Township)
ဝက္လက္ျမိဳ႕သည္ မႏၱေလး-ျမစ္ၾကီးနားရထားလမ္းသည္ဝက္လက္ျမိဳ႕ကိုုျဖတ္သြားျပီး၊
အေနာက္ဘက္တြင္ မူးျမစ္၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာဝတီျမစ္အၾကားတြင္ရွိသည္။
ေက်းရြာအုုပ္စုု ၇၀ႏွင့္ လူဦးေရ ၅၀၀၀၀၀ခန္႔ရွိသည္။
ေရႊဘိုုျမိဳ႕မွ ၂၁မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ ရွိသည္။
စကားအရာတြင္ၾကြယ္ဝေသာ လွေတာရြာသည္ ဝက္လက္ျမိဳ႕နယ္တြင္ပါဝင္သည္။
လွေတာရြာသည္ ေရႊဘိုု-မႏၱေလးကားလမ္းေဘးတြင္ရွိျပီး ဝက္လက္မွ ၇မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။

ေရဦးျမိဳ႕၊ ေရဦးျမိဳ႕နယ္။ (Ye U Township)
ေရဦးျမိဳ႕သည္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မိုုင္ ၃၀ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိျပီး ၊ မူးျမစ္၏အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ရွိသည္။

ခင္ဦးျမိဳ႕၊ ခင္ဦးျမိဳ႕နယ္။ (Khin U Township)
ခင္ဦးျမိဳ႕သည္ ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၆မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္ရွိသည္။
မဟာနႏၵကန္ေတာ္အတြင္းသိုု႔ စီးဝင္ေနေသာ ေခ်ာင္း ၉ ၉  ေခ်ာင္းရွိသည့္အနက္
ခင္ဦးျမိဳ႕မွ  ေခ်ာင္းတစ္ခုုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။
 ေရႊဘိုု-ခင္ဦး-ေရဦးကိုု ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းရွိသျဖင့္ လြယ္ကူစြာသြားလာဆက္သြယ္ႏိုုင္သည္။

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕၊ တန္႔ဆည္ျမိဳ႕နယ္။ (Tazel Township)

တန္႔ဆည္ျမိဳ႕သည္ ေရဦးျမိဳ႕မွ ၁၄မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။

ကန္႔ဘလူျမိဳ႕၊ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္(KantBalu Township)

ကန္႔ဘလူ စက္မႈ႕လက္မႈ႕သိပၺံေက်ာင္းတည္ရွိသည္။
ေရႊဘိုုနယ္၏ အဓိက အားထားရေသာ ကားဘိုုးဆည္ႏွင့္
ကင္းတပ္ဆည္သည္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္။
ခ်ပ္သင္းေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ သစ္ေတာၾကိဳးဝိုုင္းဧရိယာမ်ားစြာရွိသည္။
ကန္႔ဘလူမွ ကၽြန္းလွသိုု႔ ကားလမ္းျဖင့္ ၉ မိုုင္၊ ရထားလမ္းျဖင့္ ၈မိုုင္ခန္႔ကြာေဝးသည္။

ေက်ာက္ေျမာင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ(Kyaut Myaung Township)
ဧရာဝတီျမစ္၏ အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္တည္ရွိသည္။ ေက်းရြာအုုပ္စုု ၁၀ရြာရွိသည္။

ကၽြန္းလွျမိဳ႕၊ ကၽြန္းလွျမိဳ႕နယ္္။ (KyunHla Township)

ေရႊဘိုုျမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ မႏၱေလး-ျမစ္ႀကီးနား မီးရထားလမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး
ေရႊဘိုျမိဳ႕မွ မိုင္ (၆၀) ခန္႔ ကြာေဝးျပီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕မွကားလမ္းျဖင့္  ၁၄၀မိုုင္ခန္႔၊
ရထားလမ္း ျဖင့္ ၁၂၀မိုုင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိသည္။
ကၽြန္းလွၿမိဳ႕သည္ သဖန္းဆိပ္ဆည္စီမံကိန္းတြင္ ေရျမဳပ္ဧရိယာအတြင္း ပါဝင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းထားရေသာ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာသည္
ကၽြန္းလွျမိဳ႕ေဟာင္းေနရာတြင္ သဖန္းဆိပ္ဆည္တည္ရွိသည္။

Chindwin River ခ်င္းတြင္း

ရွင္ေဗြယန္
]


ခႏ ၱီးထမံသီ
ဟုမၼလင္း
ေဖါင္းျပင္
ေမာ္လိုက္
ကၽြန္းဝ ( မွားရင္ ေျပာပါ )
မံုရြာ

ေရစၾကိဳ
ပခုကၠဴ

Middle Irrawaddy River (ဧရာဝတီ အလယ္ ၂ )

မင္းတုန္း
ကံမ
ျပည္
ပုတီးကုန္း
ၾကံခင္း
ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္
မိုးညိဳ
အဂၤပူ


လက္ပံတန္း
ဟသၤာတ
ဓႏုျဖဴ
ေညာင္တံုးသာေပါင္း

-
-
-
-


Middle Irrawaddy River (ဧရာဝတီ အလယ္ ၁ )ပခန္းၾကီးပုဂံ
ေခ်ာက္
ဆင္ျဖဴ ကၽြန္း
ေရနံေခ်ာင္း


ပြင့္ျဖဴ
သမန္းၾကီး
သရက္


ေစတုတၱရာ
ငဖဲ
မင္းတုန္း