ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, August 31, 2016

Weather of Tanintharyi Region, Myanmar (Burma) တနသာၤရီတိုင္း ရာသီဥတု

ထားဝယ္( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ေက်ာက္ရွပ္( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ပေလာက္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ျမိတ္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) တနသၤာရီ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ဘုတ္ျပင္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) လမ္ပိကၽြန္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ေကာ့ေသာင္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) စစ္ဖက္ စီမံခန္ ့ခြဲေရး အရ ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာပါ ။ ရာသီဥတု ေလ့လာဖို ့ကေတာ့ တနသာ္ရီတိုင္း ေဒသ ဇာဒက္ၾကီး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ကိုကိုကၽြန္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )

Monday, August 29, 2016

Weather of Ayeyarwady, Myanmar (Burma) ဧရာဝတီတိုင္း ျမိဳ ့မ်ား

ပုသိမ္ pathein_myanmar ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ေျမာင္းျမ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - ေဒးဒရဲ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ငပုေတာ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ငရုတ္ေကာင္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ကန္ၾကီး ( ေငြေဆာင္ ေခ်ာင္းသာ အလယ္ ) ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - သာေပါင္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ငသိုင္းေခ်ာင္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - အဂၤပူ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ၾကံခင္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
အိမ္မဲ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ဟသၤာတ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - ဇလြန္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) - ဓႏူျဖဴ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ေညာင္တံုး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - ဝါးခယ္မ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - လပြတၱာ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ျပင္စလူကၽြန္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ကဒံုကနိ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- ကမ္းေျခလိႈင္းၾကည့္ရန္ https://www.windytv.com/?waves,17.435,96.196,6 - ဘိုကေလး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - မအူပင္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- - - - ဖ်ာပံု ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
- ဧရာဝတီတိုင္း ေလဝင္တာကို အျမဲၾကည့္ပါ ။ https://www.windyty.com/?16.441,96.449,7 https://www.meteoblue.com/en/weather-maps/yangon_myanmar-%5bburma%5d_1298824?variable=gust_arrows&level=surface&time=2016112611&imgxs=1030&imgys=606&latmin=10.336536&latmax=23.059516&lonmin=84.836426&lonmax=107.468262&countryoverlay=1&colorbar=1&server=my.meteoblue.com

Weather of Mon State, Myanmar (Burma) မြန္ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

ေမာ္လျမိဳင္ မုဒံု ေကာ့ဘိန္း ေပါင္ သထံု ဘီလင္း က်ိဳက္ထို ကင္မြန္းစခန္း က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီ သိမ္ဇရပ္ ကမာဝက္ က်ိဳကၡမီ သံျဖဴ ဇရပ္ အႏွင္းရြာ လမိုင္း ေရး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ ) ေရးျမစ္ဖ်ား ေတာင္တန္းအလယ္ ေခါဇာ

Weather of Kayin State, Myanmar (Burma) ကရင္ျပည္နယ္

ဘားအံ လိႈင္းဘြဲ ့ ကမေမာင္း ဖါပြန္ သံေတာင္ၾကီး ေတာင္ငူ လြဳိင္ေကာ္ ကားလမ္း ေတာင္က်ေခ်ာင္းစံုရာ က်ံဳဒိုး ေကာ့ကရိတ္ ျမဝတီ ေဝါေလ က်ိဳက္ဒံု ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ဘုရားသံုးဆူ

Weather of Kayah, Myanmar (Burma) ကယားျပည္နယ္ ရာသီဥတု

%%%%%%%% လိြဳင္ေကာ္ %%%%%%%% ေလာပိတ %%%%%%%% ထီးစဲခါး ( လိြဳင္ေကာ္ ဆီဆိုင္ ကားလမ္း နယ္ျခား ) %%%%%%%% ဒီေမာဆို %%%%%%%% ေဘာ္လခဲ %%%%%%%% ဖားေဆာင္း %%%%%%%% ေမာ္ခ်ီး %%%%%%%% မယ္စဲ့ %%%%%%%% ေဟြေစတီစခန္း ( ၁၉၈၈ ABSDF 303 )

Sunday, August 28, 2016

Weather of Kachin, Myanmar (Burma) ကခ်င္ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

ျမစ္ၾကီးနား ဖါးကန္ ့ ခ်ီေဗြ ေနာင္မြန္း ပူတာအို ေခါင္လန္ဖူး ြဆြမ္ပရာဘြမ္ ရွင္ေဗြယန္ တႏိုင္း မိုးေကာင္း နမၼတီး မိုးညွင္း လဂ်ားယန္ ဗန္းေမာ္ ေရႊကူ မလင္း ( မံစီ မဘိန္း ကားလမ္း အလယ္ ) စမ ( မံစီ နမ့္ခမ္း ကားလမ္း အလယ္ ) အ မံစီ ေရႊကူ ကားလမ္းအလယ္ ဧရာဝတီျမစ္ေဘး

Friday, August 26, 2016

Weather of Naypyidaw Union Territory, Myanmar (Burma) ေနျပည္ေတာ္ ေဒသ ရာသီဥတု

ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း ေရဇင္း ပ်ဥ္းမနား လယ္ေဝး သာဝတၱိ ေရဇင္း သာဝတၱိ အေရွ ့ဖက္ ေတာင္တန္း ေနျပည္ေတ္ာ အေနာက္ ေတာင္တန္း

Thursday, August 25, 2016

Weather of Shan, Myanmar (Burma) ရွမ္းျပည္နယ္ ရာသီဥတု

ေတာင္ၾကီး ရာသီဥတု
ေညာင္ေရႊ ( For visit ) ပင္းတယ Pindaya=Pangtara နမ့္စန္

က်ိဳင္းတံု ရာသီဥတု
လားရိႈး ရာသီဥတု
မူဆယ္
ကြမ္းလံု
တာခ်ီလိတ္
ဖယ္ခံု
ကေလာ
ရပ္ေစာက္
ေက်းသီး

ဖယ္ခံု
မိုးနဲျမိဳ ့
ရြာငံ
ေနာင္ခ်ိဳ
သိန္းနီ
ပင္လုံၿမိဳ႕