ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Wednesday, August 31, 2016

Weather of Tanintharyi Region, Myanmar (Burma) တနသာၤရီတိုင္း ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
ထားဝယ္( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ေက်ာက္ရွပ္( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ပေလာက္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ျမိတ္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
တနသၤာရီ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ဘုတ္ျပင္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
လမ္ပိကၽြန္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ေကာ့ေသာင္ ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )

စစ္ဖက္ စီမံခန္ ့ခြဲေရး အရ ရန္ကုန္တိုင္းထဲမွာပါ ။ ရာသီဥတု ေလ့လာဖို ့ကေတာ့ တနသာ္ရီတိုင္း ေဒသ ဇာဒက္ၾကီး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ကိုကိုကၽြန္း ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )

Monday, August 29, 2016

Weather of Ayeyarwady, Myanmar (Burma) ဧရာဝတီတိုင္း ျမိဳ ့မ်ား

ပုသိမ္ pathein_myanmar
ေျမာင္းျမ
- ေဒးဒရဲ
က်ိဳက္လတ္
ငပုေတာ
- ဟိုင္းၾကီးကၽြန္း
- - - - ငရုတ္ေကာင္း
- - - ေခ်ာင္းသာ
ေငြေဆာငလ္
ေဂၚရင္ဂ်ီကၽြန္း
- - - - သာေပါင္း
- - ငသိုင္းေခ်ာင္း
- - - - အဂၤပူ
- - - - ၾကံခင္း
အိမ္မဲ
- - - - ဟသၤာတ
- ဇလြန္
- ဓႏူျဖဴ
- - - - ေညာင္တံုး
- - - ဝါးခယ္မ
- - - - လပြတၱာ
- - - ျပင္စလူကၽြန္း
- - - ကဒံုကနိ
- ကမ္းေျခလိႈင္းၾကည့္ရန္ https://www.windytv.com/?waves,17.435,96.196,6 - ဘိုကေလး
- - - - မအူပင္
- - - ဖ်ာပံု
- ေလတိုက္ခတိမင https://www.meteoblue.com/en/weather-maps/yangon_myanmar-%5bburma%5d_1298824?variable=gust_arrows&level=surface&lines=none&mapcenter=16.7677N96.3171&zoom=8

Weather of Mon State, Myanmar (Burma) မြန္ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
ေမာ္လျမိဳင္
မုဒံု
ေကာ့ဘိန္း
ေပါင္
သထံု
ဘီလင္း
က်ိဳက္ထို
ကင္မြန္းစခန္း
က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီ
သိမ္ဇရပ္
ကမာဝက္
က်ိဳကၡမီ
သံျဖဴ ဇရပ္
အႏွင္းရြာ
လမိုင္း
ေရး ( အေပၚ ေအာက္ၾကည့္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပါတဲ့ ဇယားပါ )
ေရးျမစ္ဖ်ား ေတာင္တန္းအလယ္
ေခါဇာ

Weather of Kayin State, Myanmar (Burma) ကရင္ျပည္နယ္

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
ဘားအံ
လိႈင္းဘြဲ ့
ကမေမာင္း
ဖါပြန္
သံေတာင္ၾကီး
ေတာင္ငူ လြဳိင္ေကာ္ ကားလမ္း ေတာင္က်ေခ်ာင္းစံုရာ
က်ံဳဒိုး
ေကာ့ကရိတ္
ျမဝတီ
ေဝါေလ
က်ိဳက္ဒံု
ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး
ဘုရားသံုးဆူ


Weather of Kayah, Myanmar (Burma) ကယားျပည္နယ္ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
လိြဳင္ေကာ္ ေလာပိတ ထီးစဲခါး ( လိြဳင္ေကာ္ ဆီဆိုင္ ကားလမ္း နယ္ျခား ) ဒီေမာဆို ေဘာ္လခဲ ဖားေဆာင္း ေမာ္ခ်ီး မယ္စဲ့ ေဟြေစတီစခန္း ( ၁၉၈၈ ABSDF 303 )

Sunday, August 28, 2016

Weather of Kachin, Myanmar (Burma) ကခ်င္ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။ ျမစ္ၾကီးနား - - ဖါးကန္ ့ - - ခ်ီေဗြ - - ေနာင္မြန္း - - ပူတာအို - - ေခါင္လန္ဖူး - - ဆြမ္ပရာဘြမ္ - - ရွင္ေဗြယန္ - - တႏိုင္း - - မိုးေကာင္း - - နမၼတီး - - ခ်ီေဗြ - - မိုးညွင္း - - လိုင္ဇာ - - ဗန္းေမာ္ - - ေရႊကူ - - မလင္း ( မံစီ မဘိန္း ကားလမ္း အလယ္ ) - - - စမ ( မံစီ နမ့္ခမ္း ကားလမ္း အလယ္ ) - -

Friday, August 26, 2016

Weather of Naypyidaw Union Territory, Myanmar (Burma) ေနျပည္ေတာ္ ေဒသ ရာသီဥတု

အေပၚက ျမင္ရေသာ ခုႏွစ္ လ တို ့မွာ ဘေလာ့ စာမ်က္ႏွာ စဖြင့္တဲ့ အခ်ိန္ကျဖစ္ပါတယ္ ။ ဇယားကြက္ေတြထဲက လျပီးရင္ ေန ့ရက္ေတြက အလိုအေလွ်ာက္ စနစ္နဲ ့ ခ်ိတ္ထားလို ့ မွန္ပါတယ္ ။
ေနျပည္ေတာ္
တပ္ကုန္း
ေရဇင္း
ပ်ဥ္းမနား
လယ္ေဝး
သာဝတၱိ
ေရဇင္း သာဝတၱိ အေရွ ့ဖက္ ေတာင္တန္း
ေနျပည္ေတ္ာ အေနာက္ ေတာင္တန္း