ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Saturday, February 22, 2014

International Relations

ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖါက္ၾကမဲ့
ျမန္မာျပည္က လူငယ္မ်ားအတြက္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ။

Thursday, February 20, 2014

Wednesday, February 19, 2014

Friday, February 14, 2014

Sunday, February 9, 2014

သန္းေကာင္စာရင္းအတြက္ သိထားသင့္တာေတြ

တိုက္ရိုက္ဖြင့္ရင္ အင္တာနက္က ေႏွးေနလို ့
ကူးယူျပီး ျပန္ဆင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ။ 

Wednesday, February 5, 2014

U Khin Nyunt ' Interview

၁၉၈၈ တပ္မေတာ္က ဘယ္လို စဥ္းစားလဲ ။