ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Tuesday, January 7, 2014

အုန္းသီးနဲ ့ ငပိ လဲလွယ္ျခင္း

ေမ်ာက္ေတြ လက္ထဲ
အုန္းသီးေရာက္သြားတယ္ ။

ဥဏ္ကမရွိေတာ့ 
ဓါးမရွိဆိုျပီး

တရုပ္ဘီလူးလဲလိုက္တဲ့
သၾကားအတုအုပ္ ငပိပုတ္ကို
အဟုတ္မွတ္ေနတာ ။

၂၀၁၅ မွာဖြင့္ၾကည့္ရင္ေတာ့
ဘယ္သူေတြ ပုတ္ျပီး ေပၚလာၾကမလဲ ။
ဘုရားစင္ေပၚ တင္ထားမိသူေတြေတာ့
ဒုကၡမ်ားေတာ့မယ္ ။

http://www.burmalibrary.org/docs5/China_in_Burma-ERI.pdf

ေက်ာက္သံ ပတၱျမားကို ပံုေရာင္းတဲ့ တိုင္းျပည္

ေဆးရိုးကို မီးလႈံ
ဆီေတြကို ေရခ်ိဳးၾကတယ္
စပါးေတြက ေတာင္လိုပံု ေနျပီး
ေက်ာက္သံ ပတၱျမားေတြကို
တူးယက္ ရွာေဖြျပီး
ႏို ့ဆီခြက္နဲ ့ သိမ္းၾကတယ္ ။
ျပည္ေတာင္းနဲ ့ ေျမၾကီးထဲမွာ ဝွက္ၾကတယ္ ။
အလႈမဂၤလာပြဲရွိရင္
ေရႊထီး အစစ္ေဆာင္းၾကတဲ့ တိုင္းျပည္က လူေတြ
စနစ္မွားကို က်င့္သံုးက်တယ္ ။
လူမွားကို ေခါင္းေဆာင္တင္မိခဲ့ၾကတယ္ ။
 စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား ျပည္ပ မွတ္တမ္း ။

အာဆီယံ ဥကၠဌ လုပ္ရင္
တိုင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးရွိေအာင္
ဝိုင္းဝန္း စဥ္းစား ကူညီၾကဖို ့ပါ ။
စြမ္းအင္မရွိရင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို ့မျဖစ္ႏိုင္ပါဖူး ။
စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာမွာ လြဲမွားရင္လဲ
ေဒသတြင္း လူထု နစ္နာဆံုးရႈံးတတ္ပါတယ္ ။

၁၉၈၈ မွ စတင္ခဲ့ေသာ
စြမ္းအင္စီမံကိန္းမ်ား
ျပည္ပ မွတ္တမ္း ။
စာမ်က္ႏွာ ၃၂၀ ရွိပါတယ္ ။

ဘယ္စီမံကိန္းေတြ ျပီးဆံုးတယ္ ။
ကုန္က်စရိပ္ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ ။
အခက္အခဲ ဘာေတြရွိတယ္ ။
လူထုကို ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးျပဳတယ္ ။
စတဲ့ စတဲ့ ဘာသံမွ လႊတ္ေတာ္မွာ မၾကားဖူးေသးပါဖူး ။

ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီမွာ ဒီစီမံကိန္းေတြနဲ ့ ပါတ္သက္တဲ့
စာရြတ္စာတမ္းေတြ ရွိေနျပီလား ။
မရွိေသးရင္ ကူးျပီး ေမးေပးၾကပါ