ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, October 15, 2012

ကိုေဌးႏိူင္ ဝိဥာဥ္ အတြက္

၈၈ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား
ေတာ္လွန္ေရး ရဲေဘာ္ေက်ာင္းသား ကိုေဌးႏိုင္
ဒီေန ့ဒီရက္ မွ စတင္ျပီး သင္သည္
မိသားစုႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေတာ္လွန္ေရး တပ္ဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ေသာလည္းေကာင္း
မည္သို ့မွ ပတ္သက္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

သင္အသက္ရွင္စဥ္က ၾကိဳးပန္း အားထုတ္ခဲ့ေသာ
ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲကို သင္၏ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားက
ဆက္လက္တိုက္ပြဲ ဝင္လွ်က္ရွိသည္ ။

သင့္ကို မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ ညွင္းပန္း
အသက္ေသသည္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားကိုလည္း
သင့္အရိုးတြန္သံ လမ္းညြန္ရာ အတိုင္း လိုက္လံရွာေဖြ
အမွန္တရားေဖၚထုတ္ျပီး အျပစ္ေပး အေရးယူႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြတ္ေနၾကသည္။

မိသားစုအေပၚ တကၠသိုလ္က သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေပၚ
တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳး အေပၚ
တာဝန္ေက်ခဲ့ေသာ ကိုေဌးႏိုင္
သင္သြားလိုလာ သြားႏိုင္သည္။

သင္ျပဳခဲ့သည့္ ကံ သင္ခံစားႏိုင္ပါေစ ။

ဘုရား သခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ .

ကိုေဌးႏိုင္( ၁၂ ဇႏၷဝါရီလ ၁၉၆၂ - ၁၉၉၃)
မိခင္အိမ္မွာ  ( ၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၂ )
ကိုေဌးႏိူင္ အတြက္ အသက္ေပ်ာက္ဆြမ္းကပ္ေနစဥ္ ။ 


 ကိုေဌးႏိုင္ ကိုယ္စား မိခင္ၾကီးရဲ ့ အလႈဒါနကို ဝိုင္းဝန္ကူညီၾကတဲ့  ေျမာက္ပိုင္းျပန္ ကိုရဲလင္းႏွင့္ အဖြဲ ့
ကိုညီညီေအာင္(ဒိုႀကီး)၊ကို၀ဏၰေဇာ္...ကိုရဲ + ေစာၿငိမ္းခ်မ္းလင္း.
ေဘာ္လီေဘာ အာကစားေလာက မွာရခဲ့တဲ့ ထူးခၽြန္ဆု တံဆိပ္မ်ားေျမမႈန္ျဖင့္ ဖန္ဆင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ကိုေဌးႏိုင္၏ ကိုယ္ခႏၱာသည္
လူယုတ္မာတို ့၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ ေျမတြင္းထဲသို ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကထဲက
တိတ္တဆိပ္ ေရာက္ခဲ့ရသည္။
၁၄ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၂  ယေန ့တြင္မူကား
ထာဝရဘုရားသၡင္ သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈ  ့၏
ဘုန္းေတာ္အားျဖင့္ ကိုေဌးႏိုင္၏ ဝိဥာဥ္ကို အဖခမည္းေတာ္ထံသို ့ျပန္လည္ အပ္ႏွံပါသည္။
(အာမင္)

   
 

No comments:

Post a Comment