ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခခံတဲ့ စက္မႈႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ၾကမယ္ ။

Monday, February 20, 2017

Thanlwin River သံလြင္ျမစ္

Salween River (Thanlwin River)
မူဆယ္ အေရွ ့ မိုင္ ၂၀ ေဒသ


ဟိုပန္  ေဒသ
တန္ယန္း  ေဒသမိုင္းရႈး  ေဒသ
မိုင္းေယာင္း  ေဒသ
မိုင္းျပင္း  ေဒသ
မိုင္းတံု ေျမာက္ မိုင္ ၂၀  ေဒသ
မိုင္းတံု ေလယာဥ္ကြင္း  ေဒသ
ဟိုမိန္း  ေဒသ
ဟိုမိန္း အေနာက္ဖက္ သံလြင္ျမစ္  ေဒသ
ဖားေဆာင္း  ေဒသ
ဖါပြန္ေဒသ
ကမေမာင္းေဒသ ( ျမိဳင္ၾကီးငူ ၀


လိႈင္းဘြဲ ့ေဒသ

ဘားအံ ေဒသ
မုတၱမ ေဒသ

Thursday, February 2, 2017

Sittaung River စစ္ေတာင္းျမစ္

Sittaung River
Phyu Creek
Kha Paung Creek
Sinthay River
Paunglaung River
ေပါင္းေလာင္းဆည္


ေရနီေရတာရွည္


ေတာင္ငူ

ျဖဴး


ေက်ာက္တံခါး


ေညာင္ခါးရွည္


အစူးေခ်ာင္း


ဘီးလင္းက်ိဳက္ထိုပဲခူး
ခရမ္း