ကမာၻမွာ ျမန္မာ ေဟ့လို ့ ခ်ီတက္မယ္ ။

Tuesday, August 23, 2016

ခ်င္းျပည္နယ္

တြန္းဇံ တီးတိန္ ဟားခါး ပလက္ဝ မတူပီ မင္းတပ္ ကေလး

ရခိုင္ ျပည္နယ္ ရာသီဥတု

မာန္ေအာင္
ေမာင္းေတာ ေက်ာက္ေတ္ာ စစ္ေတြ အမ္း ေတာင္ကုတ္ သံတြဲ ဂြ